• Ředitel OLYMP Centra sportu Ministerstva vnitra Michal Volf je velmi rád, že může oznámit skutečnost, že došlo k uzavření dohody s vedením Národní sportovní agentury a Českým atletickým svazem, jejímž iniciátorem byl právě ředitel Volf. Tato dohoda zajistí možnost tréninku v atletické hale Otakara Jandery, která je ve vlastnictví OLYMP CS MV, vybraným sportovcům, které si nechal ředitel Volf navrhnout od Českého atletického svazu. Těmto devíti navrženým sportovcům zde bude počínaje dnešním dnem umožněn přístup za účelem sportovní přípravy na státní reprezentaci směrem......

Provozní informace

Informace o omezení provozu sportovišť v našich areálech

Máte nějaký dotaz?