OLYMP CS MV na atletickém pranýři. Je opravdu tak špatný? Co v reportážích nezaznělo, ale mělo by!

OLYMP CS MV na atletickém pranýři. Je opravdu tak špatný? Co v reportážích nezaznělo, ale mělo by!

Koulař Staněk, čtvrtkař Maslák a dokonce i olympijský vítěz Šebrle. Všichni včetně dalších atletických jmen značně rozhořčeni rozhodnutím ředitele OLYMP Centra sportu Ministerstva vnitra Michala Volfa začít radikálněji dodržovat pravidla o přístupech do atletické haly Otakara Jandery v pražské Stromovce. Tedy do haly, která je majetkem OLYMP CS MV a dlouhodobě patří k nejlepším tréninkovým prostorám pro atlety v Praze. Popravdě? Jejich dotčení je pochopitelné. A snadno lze pokývnout i nad atraktivitou tématu a tím pádem i pozorností médií, která si kauzu uchopila po svém. Je však třeba si říci i další fakta.  

V České republice existují tři sportovní resortní centra – OLYMP pod vedením Ministerstva vnitra, Dukla pod záštitou Ministerstva obrany a VICTORIA pod křídly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Sportovec může mít v ideálním případě nabídky ze všech tří center a je pouze na něm, pro které se rozhodne. Jedni mohou nabízet lepší finanční ohodnocení, druzí lepší infrastrukturu a tréninkové zázemí. Není ale možné si z každého z nich vyzobávat to, co se sportovci bude k přípravě hodit nejlépe. Pobírat plat například ve VICTORII, která má jako jediná stipendijní benefit, což se může významně projevit na platových podmínkách, trénovat na OLYMPU, který disponuje prvotřídní halou a nedej bože chodit do jídelny Dukly, protože dávají větší porce. To by nebylo fér vůči všem těm, kteří oželí pár tisíc korun na úkor kvalitního zázemí pro svou sportovní disciplínu. Tento systém je nastavený špatně a OLYMP CS MV se s ním neztotožňuje!

A právě proti němu se ředitel Volf vymezuje. „Bojujeme za naše sportovce, aby byly podmínky všude stejné. Tento systém není dobře nastavený. Resortní centrum, které nemá pro daný sport zázemí, by nemělo lákat sportovce na výhodné finanční ohodnocení. Dotyčný sportovec pak nebude mít kde trénovat.“ Hodnotí stávající poměry Volf s odkazem, že VICTORII, jelikož nemá vlastní atletické zázemí, pak nezbývá nic jiného než posílat své atlety do nevyhovující haly na Strahově, na kterou sama VICTORIA finančně přispívá. Ta je ve vlastnictví Českého atletického svazu a měla by právě k účelu přípravy státní atletické reprezentace sloužit. A je zarážející, že po tolika mezinárodních úspěších nemá ČAS vlastní moderní a funkční národní aletickou halu pro adekvátní přípravu státních reprezentantů. Právě to považuje Volf za zásadní. Hala OLYMP CS MV nemůže tuto funkci suplovat!

„Panu Staňkovi i s celým jeho realizačním týmem jsme nabídli přestup do našeho Centra. Nabídka ale nebyla vyslyšena. Funkcionáři VICTORIE mě zároveň nijak nekontaktovali s žádostí o zajištění tréninkových prostor. Neprojevili ani sebemenší úsilí se domluvit na jakékoliv spolupráci na rozdíl od armádní Dukly, se kterou již dohodu několik týdnů máme.“ Doplňuje Volf s tím, že VICTORIA tak nedokázala, ani neprojevila chuť svému sportovci podmínky zajistit.

Je třeba si uvědomit, v čí vlastnictví jednotlivé haly jsou, kdo a jak je financuje a pro jaké účely slouží. Byť je nyní na OLYMP CS MV nahlíženo skrz prsty, je možné, že bude tato negativní kauza tím správným startovním signálem, který rozhýbe téma neefektivního financování českého sportu, o kterém se dlouhá léta pouze mluví, což, doufejme, povede k tak potřebné změně a modernizaci nejen české atletiky, ale i celého sportu. Ten tak alespoň o něco srovná tempo se světovými standardy, abychom se v cílové rovince mohli ukázat jako plně konkurenceschopná země s fungujícím systémem.

A mimochodem… onen „rychlejší“ odhodový kruh stojí dle informací zhruba 40 tisíc korun. Pokud VICTORIA v čele s ředitelkou Lenkou Kovářovou či Český atletický svaz pod taktovkou Libora Varhaníka nemá takovouto částku k zajištění potřeb svých prvotřídních reprezentantů, nemělo by být takové zjištění více než alarmující?

Sportovci, kteří v areálu OLYMP CS MV dlouhodobě trénovali a využívali všech služeb (voda, energie, pracovní síla, úklid…), jistě stáli během těch desítek let řádově mnohonásobně více! Tím pádem ostatní resortní centra parazitovala na rozpočtu OLYMP CS MV a peníze zmíněných daňových poplatníků, určené pro potřeby Centra sportu Ministerstva vnitra, nebyly z právních předpisů ČR vynaloženy řádně a efektivně. S aktuálně rostoucími cenami energií by OLYMP CS MV, při vpuštění atletů z jiných resortních center, tratilo značnou část svého rozpočtu, a to na úkor ostatních sportů zařazených pod OLYMP CS MV.

„Problém vidím také v tom, že pokud by k nám chodili všichni atleti, a my bychom za tyto osoby nedostali žádné finanční kompenzace, byl by krácen náš vlastní rozpočet pro potřeby našich sportovců. A to přece nemohu jako ředitel připustit.“

OLYMP CS MV bylo iniciátorem, aby nové vedení Národní sportovní agentury nastavilo transparentní pravidla pro vzájemné fungování resortních center, která zamezí vytváření konkurenčního prostředí, čímž dojde k lepšímu využití státních finančních prostředků.