Provozní informace

Z důvodu změny epidemiologické situace platí nová pravidla pro vstup do areálů OLYMP CS MV. Vstup do areálů povolen: zaměstnancům OLYMP CS MV sportovcům OLYMP CS MV (instruktoři sportu, DPČ, externisté, SMLS) zaměstnancům organizací v pronajatých kancelářských a provozních prostorech návštěvníkům zdravotního oddělení OLYMP CS MV ...

Od 4.listopadu 2020 mohou sportovci OLYMP CS MV sportovat na vnitřních sportovištích ve vlastnictví OLYMP CS MV. Tuto výjimku mají pouze sportovci v základním pracovněprávním vztahu včetně nezbytného personálu (trenéři, servisní pracovníci). Při tréninku ve vnitřních prostorách je nutné dodržovat přísné hygienické podmínky, které byly nastaveny MZ...

Na základě krizového opatření č. 1021 vnitřní sportoviště a sociální zařízení venkovních sportovišť do 3.listopadu 2020. uzavřeny. Venkovní sportoviště v provozu s maximální obsazeností 6 osob (včetně trenérů). Tato kapacita vyhrazena pouze pro sportovce zařazené do RSC OLYMP CS MV. Pro bližší informace o provozu areálů, můžete...