Historie

počátek 50. let 20. století
U Malé říčky ve Stromovce se nacházel atletický „plácek“ skládající se pouze z hřiště, škvárové dráhy (ovál v délce 364 m) a sektorů.
počátek 50. let 20. století
Rok 1953
Na popud Otakara Jandery „otce“ a zakladatele sportovní školy atletické mládeže začala postupná výstavba dřevěných baráčků skládajících se z běžeckého tunelu s přilehlou víceúčelovou halou, později sportovní rotou a letními šatnami.
Rok 1953
Rok 1954
Vznikaly první tenisové kurty a jejich počet se v dalších letech zvyšoval, stejně tak se stavěla venkovní antuková volejbalová hřiště.
Rok 1954
Rok 1956 - 1957
Výstavba víceúčelové haly byla dokončena a zahájen provoz. (Hala a podstatná část běžeckého tunelu byla zničena požárem v únoru 1991).
Rok 1956 - 1957
Rok 1966
Byla dokončena a v říjnu 1967 zkolaudována nová zděná jednopatrová budova sportovní roty, která převážně sloužila sportovcům – vojákům základní vojenské služby.
Rok 1966
Rok 1975
Do užívání byla předána nafukovací přetlaková atletická hala s vícedráhovou rovinkou, oválem v délce cca 169 m, skokanskými sektory, to vše s umělým povrchem sloužila až do roku 1996, kdy byla otevřena nová atletická hala.
Rok 1975
Rok 1978
Do užívání byla předána hlavní budova a její součástí byla ubytovací část pro sportovce, část pro administrativu, zdravotní zabezpečení, regeneraci, rehabilitaci a šatnové a sociální zázemí.
Rok 1978
Rok 1988
Byl dokončen venkovní atletický stadion se čtyřsetmetrovým oválem, skokanskými sektory, vše s umělohmotným povrchem, travnatým hřištěm a vrhačskou loukou, dále byla zkolaudována vzpěračská hala, kde se nacházel vlastní vzpěračský sál, posilovny, servis, šatnové a sociální zázemí pro vzpírání.
Rok 1988
Rok 1991
Byla dokončena dvě venkovní písková hřiště pro plážový volejbal.
Rok 1991
Rok 1993
Byla zkolaudována víceúčelová hala, její součástí byla část pro míčové sporty, zápasnický sál, servis, šatnové a sociální zázemí pro atletiku, zápas a tenis.
Rok 1993
Rok 1996 - 1997
Byla dokončena nová moderní atletická hala s více-dráhovou rovinkou, dvousetmetrovým oválem, skokanskými a vrhačskými sektory – vše s umělohmotným povrchem. Součástí sportovního areálu se v průběhu uváděných let staly i jiné objekty, např. původní administrativní budova tzv. „stará mudrovna“, zázemí pro servisní pracovníky tzv. „teskáč“, dále dílny, letní kantýna a později nafukovací hala na tenisových kurtech.
Rok 1996 - 1997
Rok 2002
Ničivá povodeň na sklonku léta 2002 těžce zasáhla celý areál. Objekty a sportoviště atletů, zápasníků, vzpěračů a tenistů byly značně poškozeny nebo zcela zničeny. Sportovní příprava i administrativní a servisní provoz byly přeneseny do náhradních prostor. Přes všechny těžkosti se však sportovci připravovali na vrcholné mezinárodní soutěže, odbor sportu se s následky povodně vyrovnával a jeho činnost nebyla vážněji narušena. Celková obnova toho, co vznikalo a bylo budováno po mnoho let, se stala otázkou celého následujícího období, probíhá prakticky doposud a nebyla by možná bez podpory vedení resortu, odborných útvarů i pomoci a obětavosti všech jednotlivců, kteří se na odstraňování škod podíleli.
Rok 2002
Rok 2002 - 2003
Celkové popovodňové škody na majetku movitém i nemovitém činily 161 miliónů korun. Rozběhla se první etapa obnovy atletické haly – zabezpečení základního prostředí pro atletiku.
Rok 2002 - 2003
Rok 2003
Na jaře bylo započato s obnovou venkovních tenisových a volejbalových kurtů, postupně atletického oválu, vrhačské louky a kurtů pro beach – volejbal.
Rok 2003
Rok 2004
Začala druhá etapa obnovy atletické haly, vzpěračské haly a v hlavní budově bylo zprovozněno oddělení zdravotnického zabezpečení, funkční laboratoř, lékařské ordinace a rehabilitace, administrativní prostory. V druhé části budovy bylo obnoveno ubytovací zařízení a stravovací prostory pro sportovce a zaměstnance. V budově tzv. „roty“ vzniklo centrum hospodářského a skladového materiálu i zázemí pro pracovníky provozu.
Rok 2004
Rok 2005 - 2006
Pokračovala obnova dalších objektů areálu: víceúčelové haly se zápasnickým sálem, zázemím pro oddělení zápasu, atletiky a různé sporty – tenisu. Provoz víceúčelové haly byl zahájen na podzim 2006, znovu byly zprovozněny prostory „vodní“ regenerační části v suterénu hlavní budovy.
Rok 2005 - 2006
Rok 2007
Plánována je obnova inženýrských kabelových sítí i vodovodu v areálu, do budoucna šatny a sociální zařízení pro atletickou halu.
Rok 2007
Rok 2007 - 2008
Na toto období byla naplánována obnova inženýrských kabelových sítí, byly vyměněny původní areálové rozvody vody a v zázemí atletické haly byly upraveny prostory pro provoz při organizaci závodů a místnost pro vedoucího oddělení atletiky. Ve vzpěračské hale proběhla rekonstrukce vzpěračských plat a v hlavní budově bylo nutné provést výměnu oken. Rekonstrukce probíhala i na tenisových a volejbalových kurtech, u kterých bylo instalováno síťové oplocení. Ve dvoupodlažním objektu bývalé „roty“ je po rekonstrukci umístěn tranzitní ubytovací prostor, kanceláře a ordinace praktického lékaře.
Rok 2007 - 2008
Rok 2009 - 2010
Počínaje 1. lednem 2009 se odbor sportu Ministerstva vnitra transformoval na samostatnou organizační složku státu, čímž vzniklo Centrum sportu Ministerstva vnitra. Cíl zůstával stále tentýž: připravovat sportovce pro reprezentaci České republiky na vrcholných mezinárodních soutěžích v olympijských sportovních odvětvích. Ve vnitřní struktuře došlo k osamostatnění tenisu jako dalšího sportovního oddělení, neboť do té doby byl tenis součástí oddělení různé sporty. V těchto dvou letech 2009 – 2010 byla provedena rekonstrukce kotelny a její přemístění na střechu objektu hlavní budovy a začala oprava fasády se zateplováním. V atletické hale, která jako jediná v České republice splňuje kritéria IAAF, byly instalovány nové tribuny a zabezpečení EPS. Na venkovní vrhačské louce v sektorech vrhačských atletických disciplín byl instalován nový sektor hodu kladivem. Pokračovala rekonstrukce tenisových kurtů a dva beach-volejbalové kurty byly doplněny o zázemí v podobě venkovních sprch a zahradního domku.
Rok 2009 - 2010
Rok 2011 - 2012
V roce 2011 byly dokončeny rekonstrukce tenisových kurtů profi antukových a profi s ITF certifikovaným umělým antukovým povrchem Tennis Force. Na místě původní přetlakové haly byla vybudována nová tenisová ocelová hala se dvěma kurty s povrchem Courtsol, certifikovaným ITF.
Rok 2011 - 2012
Rok 2013
Červen roku 2013 se stal pro areál Centra sportu MV, sportovce a zaměstnance novou zatěžkávací zkouškou. V první červnové dekádě znovu zaútočila povodeň, která přestože byla menšího rozsahu než srpnová roku 2002, způsobila závažné škody, kterým se i přes obětavé a včasné úsilí samotných zaměstnanců i přes pomoc hasičů nepodařilo zabránit. Bezprostředně po opadnutí vody nastalo období intenzivního odstraňování povodňových následků. Za pomoci hasičů se do úklidových prací se samozřejmostí zapojila většina zaměstnanců. Díky tomuto úsilí mohla být velká část sportovního vybavení zachována. Sportovní příprava nesměla být narušena, a proto sportovci oddělení atletiky, úpolových sportů, tenisu a vzpírání pokračovali v přípravě na výcvikových táborech mimo Stromovku. Během dvou hlavních letních měsíců července a srpna se podařila vyčistit velká část prostor, běžný provoz však zdaleka ještě nemohl být obnoven. Díky podpoře resortu a dalších institucí i samotných obětavých jednotlivců se již dalo postupně začít se skutečnou obnovou. Stavební práce se rozběhly již na podzim 2013 a koncem roku proběhla rekonstrukce atletické haly.
Rok 2013
Rok 2014 - 2015
Celý rok 2014 probíhal ve znamení obnovy a úprav areálu Centra sportu MV, byl obnoven provoz atletické haly, zrekonstruován povrch víceúčelové haly, pokračovala i rekonstrukce vnitřních prostor vzpěračské haly, oprava a zateplení vnějšího zdiva, položení nové skladby střechy. Uskutečnila se oprava suterénu a 1. patra budovy „roty“, proběhla rekonstrukce letních šaten a dalšího ubytovacího prostoru „domečku“. Vyměněn byl povrch dvou krytých tenisových kurtů, opraveno poškozené zdivo i vyměněno sociální zařízení. V závěru roku 2014, díky na zimní období poměrně teplému počasí, mohly pokračovat práce venkovní obnovy areálu. Znovu bylo uvedeno do provozu zdravotnické zařízení a rehabilitace i zprovozněna jídelna. Rekonstrukce tenisových kurtů byla dokončena v květnu 2015. Pro rok 2015 byla Praha určena pořadatelem halového mistrovství Evropy v atletice a atletická hala Centra sportu Ministerstva vnitra ve Stromovce byla při této významné sportovní akci již tréninkovým objektem s plně funkčním provozem. V 1. pololetí 2015 byla zprovozněna centrální posilovna a dokončen retoping víceúčelové plochy.
Rok 2014 - 2015
Rok 2016
Výstavba propojovacího tunelu mezi centrální posilovnou a atletickou halou znamenala důležitý krok pro zkvalitnění technického zázemí tréninkového procesu. Umělý povrch koberce při závodech splňuje funkci rozcvičovací plochy (pro rozběhání apod.). Tunel byl předán do užívání v závěru r. 2016. Současně byla dokončena rekonstrukce prostor zázemí atletiky, vyměněny skladové buňky, zrekonstruovány byly také asfaltové plochy v areálu a osvětlení v zápasnické hale.
Rok 2016
Rok 2017
V průběhu roku bylo provedeno několik zásadních investic do atletického zařízení. V jarním období byla provedena kompletní revitalizace travnatého povrchu atletického stadionu, v období březen – červenec došlo k zateplení a výměně střešní krytiny atletické haly, která byla již na pokraji své životnosti a v prosinci bylo dokončeno umělé osvětlení atletického oválu a byla dokončena ochlazovací lázeň na rozhraní atletického stadionu a centrální posilovny. V listopadu téhož roku byla v areálu OLYMPU zprovozněna nová nafukovací hala, které zastřešuje část multifunkčního hřiště, které je využíváno pro fotbal, nohejbal, tenis i volejbal.
Rok 2017