Jak to bylo doopravdy se zákazem tréninku v prostorách OLYMP Centra sportu Ministerstva vnitra pro korejského mistra světa Woa? Kauza Pražského deníku uvedena na pravou míru

V úterý dopoledne se na webu Pražského deníku objevil článek, ve kterém bylo hojně skloňováno jméno ředitele OLYMP Centra sportu Ministerstva vnitra Michala Volfa v souvislosti s odmítnutím přístupu k tréninkovému zázemí v prostorách OLYMP CS MV pro korejského mistra světa Sanghyeoka Woa, a také se zákazem startu na veřejných závodech ve Stromovce. Informace se však ukázala jako nepravdivá a ředitel mítinku Hvězdy v Nehvizdech Tomáš Vojtek se za nedorozumění později omluvil.

Z článku vyplývá, že ředitel OLYMP CS MV Michal Volf zakázal korejskému výškaři Woovi přístup do haly Otakara Jandery v pražské Stromovce. Korejský závodník však, byť jde o mistra světa, bohužel v této situaci vystupuje jako komerční subjekt a OLYMP CS MV nemůže v takovém případě své prostory pronajímat. Šlo by o hrubé porušení vnitřních předpisů. Tuto skutečnost právě Vojtek nevěděl a tím vznikl problém.

„Byla to má neznalost, která ale neomlouvá. Chtěl jsem pouze korejskému reprezentantovi zajistit prvotřídní tréninkové prostory. Média pak toto mé vyjádření zveličila.“ Uznal následně Vojtek.

 

článek Pražského deníku ze dne 10. 1. 2023

„Jako OLYMP CS MV jsme pana Vojtka odkázali na konkrétní osobu z Českého atletického svazu, která by mu měla být, ve věci zajištění tréninkových prostor pro korejského reprezentanta, nápomocna. OLYMP CS MV má za úkol primárně poskytovat plnohodnotné sportovní zázemí členům
a reprezentantům tohoto resortu, ale rozhodně není pravdou, že by byla tato možnost odepřena i jiným sportovcům. Viz příspěvek OLYMP CS MV na sociálních sítích ze dne 13. 12. 2022, kde je jasně řečeno, že obě resortní centra, jak pražská Dukla, tak OLYMP CS MV, uzavřela vzájemnou dohodu o spolupráci.“ Odkazuje se ředitel OLYMP CS MV Volf na příspěvek, ve kterém je uvedeno, že mezi oběma středisky došlo k vzájemné dohodě. Právě tato dohoda byla stěžejní, jelikož má pro český sport do budoucna klíčový význam.

 

zdroj: instagram.com/olympcsmv

Dalším ožahavým bodem bylo, že ředitel Volf údajně zakázal Woovi startovat na veřejných závodech v Praze. To však není ani možné. „Je třeba zmínit, že ředitel OLYMP Centra sportu Ministerstva vnitra nemá pravomoc rozhodovat o tom, kdo může či nemůže startovat na veřejných závodech. Tím pádem jsem rozhodně nikomu účast nezakázal. Ani bych nemohl.“ Krotí vášně ředitel Volf. Nedorozumění se tak podařilo osvětlit a oba ředitelé si situaci vzájemně vyjasnili.