Místo výkonu práce: Praha

 

OLYMP CENTRUM SPORTU MINISTERSTVA VNITRA nabízí volné pracovní místo podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, v oddělení zdravotnického zabezpečení, ID 30278279.

Základní informace:

 

Stručná charakteristika vykonávané činnosti:

 

Požadavky:

 

Další požadavky, které jsou výhodou:

 

Nabízíme:

 

Povinné náležitosti přihlášky do výběrového řízení:

 

Doručení přihlášky:
Životopis zasílejte na adresu OLYMP CENTRUM SPORTU MV, Za Císařským mlýnem 1063,  170 06  Praha 7 nebo na e-mailovou adresu: olymp@mvcr.cz. Na obálku/do předmětu e-mailové zprávy uveďte „výběrové řízení – lékař/ka – chirurgie“.

Žadatel/ka před nástupem do pracovního poměru doloží doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání a výpis z rejstříku trestů ne starší třech měsíců.

OLYMP CENTRUM SPORTU MINISTERSTVA VNITRA podporuje rovnost žen a mužů, a proto vítá zájem žadatelek i žadatelů.

 

Přihlášením se do výběrového řízení uchazeč o zaměstnání stvrzuje, že si není vědom osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti v pozici, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmu. Současně zasláním životopisu uděluje souhlas ve smyslu zákona
č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, se zpracováním poskytnutých osobních údajů pro účely výběrového řízení.

 

Veškeré osobní údaje jsou zpracovávané v souladu s nařízením evropského Parlamentu a  Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (tzv. GDPR), popř. příslušná ustanovení zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.