Personalista/personalistka – náborář/ka

 

OLYMP CENTRUM SPORTU MINISTERSTVA VNITRA nabízí volné pracovní místo podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,  ID xxxxxxxxx.

 

Základní informace:

 

Stručná charakteristika vykonávané činnosti:

 

Požadavky:

 

Další požadavky, které jsou výhodou:

Nabízíme:

 

 

Povinné náležitosti přihlášky do výběrového řízení:

Doručení přihlášky:

Životopis zasílejte na adresu OLYMP CENTRUM SPORTU MV, Za Císařským mlýnem 1063,  170 06  Praha 7 nebo na e-mailovou adresu: olymp@mvcr.cz. Na obálku/do předmětu e-mailové zprávy uveďte „výběrové řízení – personalista – náborář“.

 

Žadatel/ka před nástupem do pracovního poměru doloží doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání a výpis z rejstříku trestů ne starší třech měsíců.

 

OLYMP CENTRUM SPORTU MINISTERSTVA VNITRA podporuje rovnost žen a mužů, a proto vítá zájem žadatelek i žadatelů.