Pravidla vstupu do areálů OLYMP CS MV – aktualizace

Pravidla vstupu do areálů OLYMP CS MV – aktualizace

Dobrý den,

z důvodu zhoršující se epidemiologické situace v České republice a s blížícími se zimními olympijskými hrami se vedení OLYMP CS MV rozhodlo zavést od středy 1.12.2021 nová opatření pro vstup do areálů OLYMP CS MV. Tato nová pravidla jsou zaváděna z důvodu ochrany zdraví a bezpečnosti zaměstnanců OLYMP CS MV, sportovců OLYMP CS MV, zaměstnanců resortu MV a také sportující veřejnosti, která ve vetší či menší míře navštěvuje sportovní areály OLYMP CS MV.

V rámci opatření byly stanoveny čtyři skupiny, kterým je umožněný vstup do areálů OLYMP CS MV za přesně popsaných podmínek.

Rozdělení skupin:

  1. skupina– profesionální sportovci (instruktor sportu, sportovec pracující na základě dohody o pracovní činnosti, sportovec pracující na základě dohody o provedení práce, smluvní sportovci a jejich servisní pracovníci a trenéři) a další profesionální sportovci na základě povolení ředitele OLYMP CS MV
  2. skupina – zaměstnanci resortu ministerstva vnitra – příslušníci policie ČR, hasičské záchranné sbory a ministerstvo vnitra
  3. skupina – spolupracující tělovýchovné jednoty a sportovní kluby – PSK Olymp, TK OLYMP a ostatní
  4. skupina – návštěvníci prostor OLYMP CS MV

Aktuálně platná pravidla pro vstup do areálů OLYMP CS MV:

Každá osoba, vyjma zaměstnanců OLYMP CS MV, vstupující do areálů OLYMP CS MV na sportovní infrastrukturu je povinna se prokázat platným negativním RT-PCR testem ne starším 7 dní.

Pro skupinu č. 4 jsou platná následující pravidla:

Prokázání se ukončeným očkováním na COVID-19 nebo proděláním nemoci COVID-19 (ne starší 180 dnů od prvního pozitivního testu). V případě, že se vstupující osoba nemůže prokázat výše uvedenými pravidly, je nutné se nechat otestovat rychlým antigenním testem. Testování zajistí zaměstnanec OLYMP CS MV za kterým jde pozvaná osoba.

Tato pravidla vstupu do areálů OLYMP CS MV neplatí pro pacienty ordinace praktického lékaře a zdravotního oddělení – rehabilitace.

Ředitel OLYMP CS MV si vyhrazuje možnost pravidla pro jednotlivé skupiny dle epidemiologické situace kdykoliv změnit či upravit.

Dále bychom chtěli požádat všechny trenéry, aby informovali rodiče dětí a mládeže, aby nevstupovali do areálů OLYMP CS MV.