OLYMP CENTRUM SPORTU MINISTERSTVA VNITRA nabízí volné pracovní místo podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, ID 30277843.

 

Základní informace:

 

Stručná charakteristika vykonávané činnosti:

 

Požadavky:

 

Další požadavky, které jsou výhodou:

Nabízíme:

 

Povinné náležitosti přihlášky do výběrového řízení:

Doručení přihlášky:

Životopis a motivační dopis zasílejte na adresu OLYMP CENTRUM SPORTU MV, Za Císařským mlýnem 1063, 170 06 Praha 7 nebo na e-mailovou adresu: olymp@mvcr.cz. Na obálku/do předmětu e-mailové zprávy uveďte „výběrové řízení – RSSSS (personalista) “.

 

Žadatel/ka před nástupem do pracovního poměru doloží doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání a výpis z rejstříku trestů ne starší třech měsíců.

 

OLYMP CENTRUM SPORTU MINISTERSTVA VNITRA podporuje rovnost žen a mužů, a proto vítá zájem žadatelek i žadatelů.