Se zármutkem oznamujeme, že nás dne 14. 12. 2022 v nočních hodinách opustil kolega a kamarád Ladislav Burda.

Se zármutkem oznamujeme, že nás dne 14. 12. 2022 v nočních hodinách opustil kolega a kamarád Ladislav Burda. Bylo mu 62 let.

U Ministerstva vnitra České republiky působil od 1. 1. 1994.

„Chci poděkovat za 28 let odvedené práce ve prospěch OLYMP CS MV, 28 let přátelství, obětavosti, laskavosti a humoru vůči nám, jeho nejbližším kolegům v Plzni.“ Kateřina Frantalová – vedoucí oddělení Střelba kule Plzeň

Odešel člověk, který s námi zůstane navždy v našich myslích.

Upřímnou soustrast jeho rodině a známým.