Ekonomické oddělení

 

Kontakt na oddělení:

OLYMP CENTRUM SPORTU MINISTERSTVA VNITRA

Za Císařským mlýnem 1063

170 06  Praha 7

vedoucí oddělení:

Ing. Petr Šimůnek

pověřen řízením

tel.: 974 836 289

e-mail: petr.simunek@mvcr.cz