Oddělení provozu a služeb

Oddělení provozu a služeb (OPS) zajišťuje správu areálů, údržbu nemovitostí, sportovišť a ubytoven. Pro letní a zimní sezónu připravuje využití jednotlivých sportovišť.

 

Kontakt na oddělení:

OLYMP CENTRUM SPORTU MINISTERSTVA VNITRA
Za Císařským mlýnem 1063
170 06  Praha 7

vedoucí oddělení: Petr Dušek
tel.: 974 846 242
e-mail: petr.dusek@mvcr.cz