Oddělení provozu a služeb

 

Oddělení provozu a služeb (OPS) zajišťuje správu areálů, údržbu nemovitostí, sportovišť a ubytoven. Pro letní a zimní sezónu připravuje využití jednotlivých sportovišť.

 

Kontakt na oddělení:

OLYMP CENTRUM SPORTU MINISTERSTVA VNITRA
Za Císařským mlýnem 1063
170 06  Praha 7

vedoucí oddělení: Bc. Tomáš Linhart
tel.: 974 836 242
e-mail: tomas.linhart@mvcr.cz