Atletika

Atletika ve struktuře OLYMP Centra sportu Ministerstva vnitra je zařazena v oddělení atletiky se sídlem v Praze – Stromovce, kde má optimální podmínky s atletickou halou, stadionem, centrální posilovnou, regenerací a všemi potřebnými podmínkami pro sportovní přípravu. Vedoucím oddělení atletiky je Miroslav Záhořák.

Oddělení atletiky připravuje sportovce ke státní reprezentaci v průřezu všech atletických disciplín. Mezi současné nejúspěšnější atlety patří Petr Svoboda, Radek Juška, Adam Sebastian Helcelet a řada dalších mladých nadějných sportovců.

Kontakt oddělení

OLYMP CENTRUM SPORTU MINISTERSTVA VNITRA
Oddělení atletiky
Za Císařským mlýnem 1063/5
170 06 Praha 7

vedoucí oddělení: Miroslav Zahořák
Tel.: 974 836 268
Fax.: 974 835 606
E-mail: miroslav.zahorak@csmv.cz

svoboda

Petr Svoboda

adam-sebastian-helcelet

Adam Sebastian Helcelet

Radek Juška

Radek Juška

Seznam sportovců zařazených do resortního sportovního centra OLYMP Centrum sportu Ministerstva vnitra – oddělení atletiky