Biatlon

Biatlon je zařazen v OLYMP Centru sportu MV v oddělení biatlonu s dislokací v Jablonci nad Nisou. Vedoucím oddělení je Ing. Jan Matouš. Sportovci oddělení využívají biatlonový areál v Břízkách a další zařízení pro sportovní přípravu v Jablonci nad Nisou, kde mají naši nejlepší biatlonisté zázemí světové úrovně. Mezi současné úspěšné sportovce patří Markéta Davidová, Michal Krčmář, Jessica Jislová a Lucie Charvátová.

Kontakt oddělení

OLYMP CENTRUM SPORTU MINISTERSTVA VNITRA
Oddělení biatlonu
Pod Skalkou 40/4296
466 73 Jablonec nad Nisou

vedoucí oddělení: Ing. Jan Matouš
Tel.: 974 474 946
Fax.: 483 318 787
E-mail: jan.matous@csmv.cz

Seznam sportovců zařazených do resortního sportovního centra OLYMP Centrum sportu Ministerstva vnitra – oddělení biatlonu