Box

Box je v OLYMP Centru sportu MV zařazen v oddělení boxu se sídlem v Ústí nad Labem, kde má dobré podmínky. Vedoucím oddělení boxu je Mgr. Svatopluk Žáček. Sportovci oddělení boxu jsou v současné době všichni členy reprezentačních týmů seniorů, juniorů a kadetů. Od 1. 4. 2010 se v oddělení připravují i ženy. Společně s SKP Sever je oddělení boxu každoročně pořadatelem tradičního mezinárodního turnaje Grand Prix města Ústí nad Labem, který má ve světě vysoký kredit. Je také spolupořadatelem mezinárodního turnaje mládeže “Olympijské naděje – Ústecký pohár mládeže“.
V roce 1974 bylo v Ústí nad Labem založeno oddělení boxu u tehdejšího Střediska vrcholového sportu FMV. Za dobu jeho existence v něm vyrostla nebo jím alespoň prošla řada sportovců, kteří vybojovali medaile na vrcholných světových soutěžích:
Olympijské hry 1980 bronzová medaile:    Ján Franek

Olympijské hry 2000 stříbrná medaile:       Rudolf Kraj
Mistrovství světa 1989 bronzová medaile: Ladislav Husarik
Mistrovství světa 1993 bronzová medaile: Tibor Rafael
Mistrovství světa 1997 a 1999 bronzová medaile: Lukáš Konečný
Mistrovství světa 2003 bronzová medaile: Rudolf Kraj

Mistrovství Evropy stříbrná medaile:
1993 Tibor Rafael

Mistrovství Evropy bronzové medaile:
1975 Miloslav Piskač
1977 Svatopluk Žáček
1981 Ondrej Pustai
1983 Pavol Madura
MSJ bronzová medaile:
1985 Vladimír Varhegyi
2008 Zdeněk Chládek

Mistrovství Evropy juniorů stříbrná medaile:
1995 Lukáš Konečný

Mistrovství Evropy juniorů bronzové medaile:
1976 Václav Horňák
1982 Marián Mariáš
1984 Josef Trtík
2007 Zdeněk Chládek
Mistrovství Evropy žen bronzová medaile:
2011 a 2016 Martina Schmoranzová

Mistrovství Evropské unie žen stříbrná medaile:

2013 Martina Schmoranzová
Mistrovství světa žen 5. místo:
2014 Martina Schmoranzová

Kontakt oddělení

OLYMP CENTRUM SPORTU MINISTERSTVA VNITRA
Oddělení boxu
Univerzita J. E. Purkyně
Hoření 3083/13
400 11 Ústí nad Labem

vedoucí oddělení: Svatopluk Žáček
Tel.: 603 427 444
E-mail: svata.zacek@csmv.cz

zdeněk chládek

Zdeněk Chládek

Martina Schmoranzová

Seznam sportovců zařazených do resortního sportovního centra OLYMP Centrum sportu Ministerstva vnitra – oddělení boxu