Broková střelba

Oddělení brokové střelby se soustřeďuje na tři olympijské disciplíny skeet, trap a trap mix ( 1 muž + 1 žena ). Závody v brokových disciplínách jsou soutěží jednotlivců a tříčlenných družstev v kategoriích mužů a žen na mistrovství světa a mistrovství Evropy. Na olympijských hrách se soutěží pouze individuálně na základě vystřílených kvót pro daný stát. V součastné době mezi nejúspěšnější brokové střelce patří Jiří Lipták a Jakub Tomeček, z žen Barbora Šumová a Zina Hrdličková
Oddělení brokové střelby spolupracuje s SSKP Kometa Brno a spolupodílí se na uspořádání mnoha závodů, mezi které patří i jeden z nejvýznamnějších závodů v brokových disciplínách v Evropě Memoriál Miloslava Bednaříka a Bronislava Bechyňského.

Kontakt oddělení

OLYMP Centrum sportu Ministerstva vnitra
Oddělení brokové střelby
Kociánka 91/25d
612 00 Brno

vedoucí oddělení: PaedDr. Josef Machát
tel.: 974 622 620
Fax.: 541 214 591
E-mail: josef.machat@csmv.cz

Seznam sportovců zařazených do resortního sportovního centra OLYMP Centrum sportu Ministerstva vnitra – oddělení brokové střelby