V pražském areálu OLYMP Centra sportu Ministerstva vnitra došlo k přečíslení pevných linek

Počínaje 23. 5. 2023 došlo u vybraných pevných linek ve sportovním areálu OLYMP Centra sportu Ministerstva vnitra v pražské Stromovce ke změně telefonního čísla. Prosíme, dbejte tak zvýšené pozornosti při kontaktování našich zaměstnanců.

U vybraných kontaktů bude po dobu dvou měsíců, tzn. do 23. 7. 2023, využita dočasná možnost dovolat se i na staré telefonní číslo. Po uplynutí zmíněné lhůty tato možnost zanikne. Všechna nová telefonní čísla jsou již k nalezení na webových stránkách OLYMP Centra sportu Ministerstva vnitra.