Vedení OLYMP CS MV zajistilo dočasnou dohodu pro přístup reprezentantů Českého atletického svazu do haly Otakara Jandery

Vedení OLYMP CS MV zajistilo dočasnou dohodu pro přístup reprezentantů Českého atletického svazu do haly Otakara Jandery

Ředitel OLYMP Centra sportu Ministerstva vnitra Michal Volf je velmi rád, že může oznámit skutečnost, že došlo k uzavření dohody s vedením Národní sportovní agentury a Českým atletickým svazem, jejímž iniciátorem byl právě ředitel Volf. Tato dohoda zajistí možnost tréninku v atletické hale Otakara Jandery, která je ve vlastnictví OLYMP CS MV, vybraným sportovcům, které si nechal ředitel Volf navrhnout od Českého atletického svazu. Těmto devíti navrženým sportovcům zde bude počínaje dnešním dnem umožněn přístup za účelem sportovní přípravy na státní reprezentaci směrem k blížícímu se vrcholu atletické halové sezony.

Mezi jmény je i mediálně často skloňovaný koulař Tomáš Staněk a osm dalších členů resortního centra VICTORIA, které spadá pod Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a jehož vedení pana Volfa doposud nijak nekontaktovalo v souvislosti s žádostí
o zajištění tréninkových jednotek v hale Otakara Jandery v pražské Stromovce. „Ani před vypuknutím této aféry, ani v jejím průběhu nebylo OLYMP CS MV kontaktováno ze strany VICTORIE, která má svému zaměstnanci zajistit adekvátní tréninkové zázemí. Protože je ale
i naším zájmem, aby resortní centra navzájem spolupracovala, tak i bez přispění ředitelky VICTORIE Lenky Kovářové jsme se rozhodli pro její zaměstnance u nás v areálu zázemí zajistit, protože vnímáme, že by byl ve výsledku poškozen pouze samotný sportovec. Na nefungující systém ale dlouhodobě upozorňujeme.“
Uzavírá principy dohody ředitel Volf s tím, že se podařilo vyřešit i finanční kompenzaci celé záležitosti. Dále také zmínil, že by byl rád, kdyby tato kauza přispěla k vybudování kvalitní atletické haly, která bude mít světové parametry.

„Za Národní sportovní agenturu chci potvrdit, že jsem rád, že vznikla tato dohoda v relativně krátké době a chtěl bych oběma pánům, jak panu Volfovi, tak panu Varhaníkovi, za vstřícnost v tomto jednání poděkovat. Zároveň chci potvrdit, že věnuji pozornost fungování všech tří center. Sešel jsem se s řediteli všech tří a sdělil jim, že musíme během jara finalizovat zásady koordinace těchto center.“ Doplňuje vize a úkoly předseda NSA Ondřej Šebek.

Mezi vybranými sportovci jsou Tomáš Staněk, Lada Vondrová, Tereza Petržilková, Martina Hofmanová, Dorota Skřivanová, Adam Sebastian Helcelet, Jiří Sýkora, Jakub Forejt a Michal Forejt.

Ředitel Volf také vyzdvihl téma stipendijního programu resortního centra VICTORIA, který podle něj diskriminuje ostatní sportovce, kteří si místo leckdy lepších finančních podmínek zvolí odpovídající tréninkovou infrastrukturu. Předseda NSA Šebek je v této problematice s Volfem za jedno.