Vzhůru do Tokia, tak zní plány už na rok 2019

Vzhůru do Tokia, tak zní plány už na rok 2019

Teprve pár listů na novém kalendáři se otočilo a naši sportovci už zahájili rok 2019 skvělými zápisy. Jaké má Olymp, centrum sportu ministerstva vnitra ČR, letos plány a priority?

Pro zimní sporty jde o rok poolympijský. Tedy prvý rok nového olympijského cyklu. Proto dochází v některých odvětvích k obměně sportovců či trenérů. Tím je položen základ pro kvalitní přípravu k reprezentaci ČR s cílem úspěšné reprezentace na zimní olympiádě 2022 v čínském Pekingu.

Pro letní sporty se jedná naopak o rok předolympijský. Jejich činnost bude zejména zaměřena na účast na světových soutěžích, kde budou plnit kvalifikační kritéria pro účast na olympiádě 2020 v Tokiu. Po splnění kvalifikace se zaměří na závěrečnou přípravu pro úspěšnou reprezentaci na hrách.

Sportovci OLYMP CS MV budou startovat na:

  • mistrovstvích světa v 26 sportovních odvětvích a 10x na MS do 23 let a MS juniorů
  • mistrovstvích Evropy v 25 sportovních odvětvích a 13x na ME do 20, 22 a 23 let a ME juniorů
  • v červnu proběhnou Evropské hry v Bělorusku
  • v červenci Letní světová universiáda v Itálii-
  • dále se sportovci zúčastní dalších světových soutěží (163) – SP, EP, GP a dalších v zahraničí i v ČR.

Kromě prioritních úkolů v oblasti zabezpečení státní sportovní reprezentace se bude OLYMP CS MV podílet na vytváření podmínek pro sport a tělovýchovu příslušníků Policie ČR, příslušníků HZS ČR a zaměstnanců rezortu včetně zaměstnanců organizačních složek státu a státních příspěvkových organizací zřízených ministerstvem vnitra. Bude se taktéž podílet na podpoře a zabezpečení organizace policejních a rezortních sportovních přeborů včetně mezinárodních soutěží.