S platností od 1. ledna 2009 se odbor sportu Ministerstva vnitra transformoval na samostatnou organizační složku státu, čímž vzniklo Centrum sportu Ministerstva vnitra. Na přelomu roku 2016 a 2017 se organizace přejmenovala na OLYMP Centrum sportu Ministerstva vnitra. Prvořadým úkolem této organizace je, v souladu se Zákonem o podpoře sportu č. 115/2001, zabezpečení přípravy sportovců ke státní sportovní reprezentaci v následujících sportovních odvětvích: atletika, box, cyklistika, judo, moto, plavání, střelba broková, střelba kulová, tenis, triatlon, volejbal, vzpírání, zápas, biatlon a různé sporty. V posledně zmiňovaných je zabezpečována příprava vynikajících jedinců – sportovců, jejichž sportovní odvětví nejsou ve struktuře OLYMPU přímo zastoupena. Oddělení různé sporty bylo rozděleno na různé sporty letní (badminton, rychlostní kanoistika, jachting, sportovní gymnastika, veslování, taekwondo a skoky na trampolíně) a různé sporty zimní (běh na lyžích, sjezdové lyžování, rychlobruslení, boby a skoky na lyžích). K 1. lednu 2013 došlo v tehdejším Centru sportu k několika změnám – oddělení juda a zápasu se sloučila pod jedno oddělení tzv. úpolové sporty a triatlon byl začleněn do oddělení různé sporty – letní. Do oddělení tenisu byl přiřazen stolní tenis. Sportovci OLYMPU jsou zařazeni v kategoriích instruktor sportu nebo smluvní sportovec a jejich příprava probíhá na profesionální úrovni pod odborným trenérským vedením, dále je zajišťováno lékařsko-pedagogické sledování i materiální zabezpečení. Sídlem OLYMP Centra sportu je areál Ministerstva vnitra v pražské Stromovce, kde se nacházejí oddělení atletiky, tenisu, vzpírání a různých sportů letních a různých sportů zimních. Oddělení volejbalu sídlí v Přípotoční ul. v Praze – Vršovicích, oddělení moto má svůj domovský stadion ploché dráhy na Markétě v Praze – Břevnově. Dislokovaná pracoviště OLYMP Centra sportu jsou: oddělení boxu v Ústí nad Labem, cyklistiky v Hradci Králové, plavání a brokové střelby v Brně, kulové střelby v Plzni a biatlonu v Jablonci nad Nisou. OLYMP Centrum sportu MV se podílí na koordinaci resortního sportu, organizaci celostátních policejních mistrovství i mezinárodních soutěží konaných v ČR a vytváří podmínky pro sportovní aktivity policistů, rozvíjející jejich fyzickou zdatnost potřebnou k výkonu služby. V případě potřeby umožňuje a zabezpečuje sportovní činnost zaměstnanců Ministerstva vnitra.

OLYMP CENTRUM SPORTU MINISTERSTVA VNITRA

Za Císařským mlýnem 1063/5 170 06 Praha 7 tel.: 974 846 201 e-mail: olymp@mvcr.cz datová schránka: zx5ks9a https://www.olympcsmv.cz/

Ředitel:

JUDr. Bc. Michal Volf

Poskytnutí informace na žádost dle zákona č. 106/1999 Sb.