Zástupce/zástupkyně ředitele pro ekonomiku a provoz

OLYMP CENTRUM SPORTU MINISTERSTVA VNITRA nabízí volné pracovní místo podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, v ekonomickém oddělení, ID 30295668.

 

Základní informace:

 • místo výkonu práce – Praha
 • pracovní poměr na dobu určitou
 • plný pracovní úvazek
 • systemizovaná platová třída 14, zařazení podle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů;
 • nástup – 1. 6. 2023 / dle domluvy.

 

Stručná charakteristika vykonávané činnosti:

 • zpracování návrhů systémů, koncepcí a programů pro zajištění oblasti ekonomiky
 • provozu a hospodaření se státními prostředky a jiné materiály týkající se svěřené působnosti
 • metodické usměrňování a organizace hospodaření s rozpočtovými prostředky podle jednotlivých příjmových a výdajových oblastí kapitoly nebo více kapitol
 • znalost zákona 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a PAP

 

Požadavky:

 • ukončené vysokoškolské vzdělání v ekonomického směru
 • praxe v oboru min. 3 roky (doložení čestným prohlášením)
 • státní občanství ČR
 • trestní bezúhonnost
 • znalost práce na PC (MS Office – Word, Excel, PowerPoint)
 • schopnost vedení pracovního týmu v oblastech ekonomiky, veřejných zakázek apod.

 

Uchazeči, nesplňující výše uvedená kritéria, se můžou přihlásit do výběrového řízení, avšak musí chybějící požadavek nahradit písemným zdůvodněním.

 

Výhodou:

 • znalost systému IISSP (státní pokladna)
 • znalost EKIS SAP (elektronický informační systém MV
 • znalost problematiky ekonomického řízení ve státní správě

 

Nabízíme:

 • stabilní zaměstnavatel
 • závodní stravování
 • 5 týdnů dovolené, 5 dní indispozičního volna, služební notebook a mobilní telefon, příspěvek z fondu kulturních a sociálních potřeb
 • kolektivní smlouva
 • možnost využití sportovišť
 • zdravotní zabezpečení

 

 

Povinné náležitosti přihlášky do výběrového řízení:

 • strukturovaný životopis;
 • projekt a vize ekonomického řízení (rozsah projektu a vize max. 5 normostran)
 • doložení certifikátů (kurzy, jazykové vybavení a školení v oblasti ekonomiky) – (certifikáty postačí doložit v prosté kopii)

Doručení přihlášky:

Životopis a motivační dopis zasílejte do 8.00 hodin dne 2.5.2023 na adresu OLYMP CENTRUM SPORTU MV, Za Císařským mlýnem 1063/5, 170 06 Praha 7 nebo na e-mailovou adresu olymp@mvcr.cz. Na obálku / do předmětu e-mailové zprávy uveďte „výběrové řízení – zástupce/zástupkyně ředitele pro ekonomiku a provoz“.

 

Žadatel/ka před nástupem do pracovního poměru doloží doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání a výpis z rejstříku trestů ne starší třech měsíců.